update gewichtsberekening 2.8.11

vanaf 2.8.11

Verbeteringen: De logo’s uit Margin worden nu op ieder blad overgenomen. Een bug in het genereren van getekende schema’s opgelost.

vanaf 2.8.10

Even de nieuwe, verbeterde functies op een rijtje:

  1. Bij afsluiten van wand/balk word het zwaartepunt van de totale belasting bepaald. In de formules van bepaling van zwaartepunt ontstond in sommige gevallen een fout, dit is nu opgelost.
  2. Nieuw: Als “start” geopend wordt via “0_Qec-margin…..xls” worden de Marges, kopteksten en BedrijfsLogo, die in “0_Qec-margin…..xls” zijn geplaatst, overgenomen op alle bladen van de gewichtsberekening.  (P.s. voor gebruik zie de tekst op het blad van “0_Qec-margin…..xls”)
  3. Nieuw op verzoek van een gebruiker: De naam van veranderlijke belasting kan desgewenst, niet standaard gekozen worden. Vul dan wel gebruikscategorie en waarde v.b. handmatig in.

Zie ook blad Versie voor het versiebeheer en vernieuwingen, aanpassingen