Spouwanker volgens NPR 3.8.2

Nieuw toe te voegen spouwankerberekening gereed, zie¬†http://www.quickeurocode.nl/pdf/Rekenbladen/6_Metselwerk_M NPR3_8_2 spouwanker EC_A_NL_NL.pdf Deze zal gelijktijdig met beton…

2014-1-15 kleine aanpassingen

In de op 1-1-2014 nieuw uitgebrachte; Noodafvoer & vloerhout , zijn schoonheidsfoutjes verbeterd. In gerberliggers…