Control+m en Control+q menu’s

Qec heeft naast de reeds eerder voorhanden control+shift+… sneltoetsen, twee sneltoetsen gemaakt naar Popupmenu’s. nl. control+m en control+q. Deze moeten het voor de gebruiker vergemakkelijken de gewenste functionaliteit ACHTER excel te vinden. Qec heeft namelijk een groot aantal handigheden geprogrammeerd door middel van macro’s. Deze macro’s zijn op te roepen in excel met alt+F8. Door echter control+q (voor uitvoer) of control+m(overige macro’s) in het Rekenblad te drukken, wordt het mogelijk sneller de gewenste functionaliteit te vinden.

De twee menu’s (q&m) zijn verschillend voor:

A.Gewichtsberekening

B.Rekenblad

C.Start

maar ook

D.uitvoerbestand

E.0_Qec-margin

F.willekeurige excel.

En afhankelijk van de aktieve sheetnaam, zal alleen getoond worden wat van toepassing is.

 

Belangrijk is uitvoer maken/opslaan–>control+q ; overige –>control+m