update Buiging+Normaalkracht snedeberekening

BetonĀ Buiging en Normaalkracht

Bij de invoer van wapening door: “eigen opgave staven” werd de ingevoerde waarde van z niet gebruikt voor de afstand van de wapening tot de uiterst getrokken zijde maar werd deze waarde aangezien voor de afstand van de wapening tot het hart van de betondoorsnede. In de bijbehorende tekening stonden dan ook verkeerde waarden voor z waardoor de fout wel te zien is.