Kritische Fout H Brandwerendheid opgelost

In H brandwerendheid zijn een aantal fouten opgelost en is een samenvattingsheet toegevoegd;

*fout in de unitycheck bij een negatieve hoogte is verbeterd
*veiligeĀ fout van de brandwerendheid bekleed (als de brandwerendheidseis lager is dan het tijdstip begin inbranden, dan is de inbranddiepte natuurlijk ook nul), is opgelost
*onveilige fout in de dikte van de gipsplaten is opgelost: Bij een van de formules werd per abuis de dikte van hp1 en hp2 bij elkaar geteld, ook als je opgeeft dat er maar een gipsplaat is en je alleen met hp1 moet rekenen
*er was ook nog een veilige fout bij de berekening van de inbranddiepte bij beklede doorsneden. Er wordt mogelijk met een te lange brandtijd gerekend voor bepaalde trajecten van inbranden. (staat helemaal onderaan.)
*blad samenvatting toegevoegd op een half A4-tje op een apart tabblad
*keuze mogelijkheid om de belastingfactoren uit NEN8700 te gebruiken bij de eigen berekening van de belastinggraad onderaan het afdrukbare deel van de sheet.