B 2-paalspoer buiging

in de file is uitleg gegeven over de benodigde flankwapening.
Als je hem opent zie je buiten het printbereik een aantal regels uitleg over een stukje berekening die niet in de Eurocode staat, maar nog uit het TGB-tijdperk stamt, Het wordt daarom niet getoetst of er aan wordt voldaan!
Daarnaast de opmaak verbeterd wat betreft het aantal decimalen achter de komma.

-Update is NIET kritiek