2017-3 diverse updates

Nagenoeg alle staal- beton- en houtfiles zijn verbeterd. De lijst met versienummers en laatste wijziging vindt u hier.

Niet alle gewijzigde Rekenbladen rekenden met de gewijzigde waarden, maar deze waren soms wel zichtbaar.

*Treksterkte staal S510 gewijzigd naar 490 N/mm2.

*druk loodrecht voor houtfiles van enkele houtkwaliteiten verlaagd volgens de norm NEN-EN 338:2016

*regels met betrekking tot dubbele beugels in beton in sommige gevallen versoepeld volgens NB:2016 beton .

De updates worden bij jaarlijkse update ter beschikking gesteld.

Of zijn te downloaden via de vaste downloadlinks, zoals bij de jaarlijks update verstrekt.