2014-3 kleine aanpassingen

B betondekking Рaanpassing van éénmaal tekst minimaal naar nominaal. Minimaal is immers de nominale dekking minus uitvoeringstolerantie. Na uitvoering mag de gemeten dekking gelijk zijn aan c_min-uitvoeringstolerantie
A Sneeuw – 1 afbeelding week af van de norm. tekening bij sneeuw bij hogere daken aangepast. de maat b1 is verbeterd.
H dak – Sneeuwophoging afbeelding aangepast
H 6_3_2 kolom druk en buiging – macros op sheet Rekenblad ontbraken waardoor printknop niet functioneerde – gerepareerd
A wateraccumulatie – tekstueel baluster bij invoer profielen verwijderd