Reductie paalklassefactoren per 1 januari 2017

Zie ook artikel NEN.nl.

Per 1 januari wordt het puntdraagvermogen van palen gereduceerd. In het Qec-Rekenblad:’G draagkracht fundering op palen’, zijn de benodigde aanpassingen uitgevoerd. Er is een mogelijkheid om bij de invoer te kiezen voor de situatie VOOR en NA 1-1-2017. Het zal duidelijk zijn dat bij in te dienen stukken gebruik gemaakt dient te worden van de nieuwe situatie, en dat de oude situatie alleen voor vergelijking toepasbaar is.

Het oude Rekenblad (tot en MET versie 2.6.10) mag daarmee niet meer toegepast worden. De nieuwe file heeft versienummer 2.7.10