B ?-paalspoer staafwerk EC:110913_4.12.7

vanaf versie 4.12.7:

Bij de 3 en 4-paalspoeren staafwerk is voor de berekening van z uitgegaan van een piramidevorm onder de kolom. De benodigde hoogte voor de CCC knoop onder de kolom wordt daarmee niet meer bepaald door een rechthoek (=snede door een zadeldakvorm) maar door een droehoek (=snede door een piramide). Daarnaast zit het zwaartepunt van deze drukdiagonaal op 1/3 hoogte (van de driehoek) van boven.

N.B.:de afbeelding tekent hart drukdiagonaal in midden van aansluitvlak op de CCC-knoop. Deze is rekentechnisch op 1/3 van boven