2014-9 toevoeging lijnvormig ondersteunde metselwerk wanden

1996-1-1 bijlage E

Lijnvormig ondersteunde metselwerk wand.

Er zijn twee Rekenbladen toegevoegd. Beiden kunnen lijnvormig ondersteunde metselwerkwanden berekenen. Als enkel blad of als spouwmuur. De norm staat toe om met de verhouding fxd1/fxd2 ‘buigtreksterkte bij bezwijken // resp. _|_ lintvoeg’ de betreffende momentcoefficient af te lezen uit een tabel.

 

De norm staat ook toe zowel de fxd1 als fxd2 te manipuleren met drukspanning respectievelijk wapening.

Wapening wordt in een liggende strook toegepast als buigtrekwapening en er kan worden teruggerekend wat de ‘equivalente’ buigtreksterkte zou zijn als er vanuit gegaan zou worden dat er geen wapening is toegepast. Dat is de schijnbare buigtreksterkte fxd2_app(arent)

Drukspanning betekent dat de liggende ‘scheur’ dichtgedrukt wordt. Eerst moet de drukspanning overwonnen worden voordat de trekspanning wordt aangesproken. De buigtrekspanning mag worden verhoogd met normaalspanning, zodat gerekend kan worden met een schijnbare buigtrekspanning fxd1_app(arent).

Doordat de éne schijnbare buigtreksterkte liggend is en de ander staand, is het Rekenblad uitgebracht als 2 aparte excels.

1.M wand lijnvormig en liggend, waarin naast tabel E, ook een liggende strook kan worden ingevoerd

2.MN wand lijnvormig en staand, waarin naast tabel E, ook een staande strook kan worden ingevoerd

In laatstgenoemde kan (naast fxd1_app) ook handmatig fxd2_app ingevoerd worden (berekend met .M gewapende buigtreksterkte loodrecht)

Alle combinaties zijn nu mogelijk in MN wand lijnvormig en staand:

a.fxd1/fxd2

b.fxd1_app/fxd2

c.fxd1_app/fxd2_app

d.fxd1/fxd2_app

Uitleg lijnvormig ondersteunde wand (Engelse NB!!):The Concrete Center op eurocode6.org