referentieperiode toegevoegd aan noodoverstort berekening

De factor 0,047 uit de NEN is verbeterd naar 0,050 uit de NEN-EN Eurocode. Deze waarde geldt voor een referentieperiode van 50 jaar. Tegelijkertijd is in onze berekening t.b.v. noodoverstort de mogelijkheid toegevoegd om een andere referentieperiode te kiezen dan 50 jaar.

d.d. 12-04-2014; de opmaak verbeterd in Wateraccumulatie en de afmeting van de profielen toegevoegd aan de samenvatting.