Ligger- en Schijfberekening

Qec zal medio zomer 2014 een ligger- en schijfberekening toevoegen. Het betreft 2 bestanden:

In pakket A zal een ligger- / schijfberekening op maximaal 15 steunpunten worden toegevoegd.

In pakket D een ligger op maximaal 3 steunpunten. Deze laatstgenoemde geeft ook een vervormingslijn weer.

 

De schijfberekening is een ideale schijf, oneindig stijve wand t.o.v. oneindig slappe veren. Waarbij wel per steunpunt een ‘aantal’ veren kan worden opgegeven. M.a.w. een veerstijfheid van 1,2,3 enz. palen per steunpunt. Wij zullen ook werken aan een koppeling met de gewichtsberekening voor de ligger op 15 steunpunten