1-4-2018 bestanden toegevoegd (metselwerk)

Qec heeft een aantal Rekenbladen toegevoegd. Deze worden geleverd bij de reguliere update:

Hieronder een lijst met de links naar de pdf’s van de metselwerkfiles:

 

6_Steen_M CUR 73_8_3 actieve penant met belastingbreedte_D_NL_NL.pdf

Bij invoer wordt de geometrie van een woning vastgesteld waarna de effectieve meewerkende flensbreedte en de afdracht van de dragende wand naar de actieve penant wordt bepaald. Vervolgens wordt per verdieping de belasting bepaald en gekeken welk deel daarvan door deuvelwerking vlgs CUR 73 overgebracht wordt. Op de resterende afschuiving wordt de loodvoeg getoetst.

6_Steen_M CUR 73_8_3 actieve penant_A_NL_NL.pdf

Een uitgeklede versie van de hierboven genoemde laat gebruiker zelf de belastingen per verdieping op de actieve penant bepalen, en gaat ook  uit van 40 kN deuvelwerking per verdieping volgens CUR73 bij een betonnen vloer in de aansluiting dragende wand met haaks daarop de actieve penant.

6_Steen_M CUR 73_8_3 stabiliteitswand_D_NL_NL.pdf

In een nog verder versimpelde versie wordt uitgegaan van alleen een wand(dus niet een penant haaks op een dragende wand) Er wordt NIET per verdieping gekeken naar deuvelwerking. Wel kan de wind nu van zowel links als rechts komen.

6_Steen_M 1996-3_4_4 stabiliteitswand afschuiving EC_A_NL_NL.pdf

Is een kopie van bovenstaande ‘simpele’ versie. Met dien verstande dat eerst uitgegaan wordt van een driehoekig spanningsverloop in het drukgebied, zoals bij NEN 1996-3 4.4 (Mocht drukgebied buiten geometrie vallen, wordt overgestapt op een bi-lineair diagram)

6_Steen_M CUR 73_8_2 neutrale wand centrisch_D_NL_NL.pdf

Bij de berekening van de actieve penanten middels CUR 73, dient nagegaan te worden of er geen aanpendelende belasting is bij doorbuiging in UGT. Dat kan middels neutrale wand centrisch. Eerst wordt bepaald middels de drukspanning hoe breed het driehoekig lineair drukgebied is. Daarmee worden de tabellen uit de CUR 73 benaderd. De NPR9096 heeft echter gewijzigde tabellen t.o.v. de CUR 73. Deze zijn als tabel toegevoegd in de excel. ALLEEN CENTRISCH BELASTE WAND.

6_Steen_M 1996-3_4_5 kelderwand met gronddruk EC_A_NL_NL.pdf

Controle van gemetselde kelderwand middels NEN-EN 1996-3

6_Steen_M strook liggend horizontaal EC_A_NL_NL.pdf

Is een afgeleide van de eerder uitgegeven 6_Steen_M gewapende buigtreksterkte loodrecht EC_D_NL_NL.pdf,daarin werd de schuinbare buigtreksterkte fxd2;app berekend t.g.v. lintvoegwapening. Nu is daarvoor een toetst van moment en dwarskracht toegevoegd, waarna bij NIET voldoen van de buigtrekspanning fxd2;app, de wapening gebruikt kan worden.

6_Steen_MN%20strook staand horizontaal EC_A_NL_NL.pdf

Is een toets van Moment en dwarskracht in een staande gevelstrook op horizontale windbelasting (middels opgave moment en positie van dat moment). Eigen gewicht wand kan als gunstig meegenomen worden.