Foutmeldingen bij heropenen opgeslagen bestanden

Het kan zijn dat door de automatische updates van Office, wijzigingen worden aangebracht waardoor met name fouten ontstaan in de ‘macro’-knoppen ofwel Active-X besturingselementen.

Een gebruiker krijgt dan (ineens) foutmeldingen bij het openen van Rekenbladen of opgeslagen Rekenbladen. “Compileerfout in verborgen module: Blad….”

Het Rekenblad probeert de sheet “Rekenblad” met de macro-knoppen te activeren en de code loopt daarop spaak.

Een oplossing is hier beschreven: http://excelmatters.com/2014/12/10/office-update-breaks-activex-controls/

Verwijder *.exd (NIET exe!!) bestanden met name:

C:\users\username\AppData\Local\Temp\Excel8.0\MSForms.exd
C:\users\username\AppData\Local\Temp\VBE\MSForms.exd

U dient de verborgen bestanden zichtbaar te maken in verkenner.